Kindly cite the sorvi R package as follows:

Leo Lahti, Juuso Parkkinen, Joona Lehtomaki, Juuso Haapanen, Einari Happonen, Jussi Paananen and Pyry Kantanen (2023). sorvi: Finnish open data toolkit for R. R package version 0.8.21 URL: https://github.com/rOpenGov/sorvi

Many thanks for all contributors!

Corresponding BibTeX entry:

 @Misc{,
  title = {sorvi: Finnish open government data toolkit for R},
  author = {Leo Lahti and Juuso Parkkinen and Joona Lehtomaki and
   Juuso Haapanen and Einari Happonen and Jussi Paananen and Pyry
   Kantanen},
  doi = {10.5281/zenodo.598121},
  url = {https://github.com/rOpenGov/sorvi},
  year = {2023},
  note = {R package version 0.8.21},
 }